Portfolio

PROJECTLEIDER WARME MANTEL DINER

Het belangrijkste doel voor het WMD is om zoveel mogelijk ouderen met een
migranten achtergrond samen te brengen.

Gezien eenzaamheid en armoede een groot problematiek is binnen deze doelgroep, was het voor ons essentieel om de interesses, het gedrag en behoefte te analyseren. In onze voorbereidingstijd naar het WMD hebben wij zorgvuldig gekeken naar het doel en wat het WMD zal resulteren aan vragen en antwoorden.
Het tweede doel van het WMD is het gebruik van de minimaregelingen onder deze groep verhogen. Maar ook het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers, informatie en advies verlenen over zorg situaties.
Het WMD is een methodiek die een interactieve manier het aanbod bekend maakt maar ook de vraag ophaalt op andere leefgebieden.